Szakfordítás

A szakszövegek fordítása igazi kihívást jelent a fordítóknak, hiszen a precizitás mellett szükség van a fordítók kreativitására, valamint kulturális tudására is. A legkényesebb szakterületnek talán a marketinget nevezhetnénk, mivel a társaságok interkulturális kommunikációt folytatnak a célközönséggel.

A következő szakágak szorulnak leginkább a nyelvi professzionalizmusra:

  • Marketing: a legkényesebb szakterület a kommunikáció erős hatása miatt. Mivel meggyőzésre épül a szöveg, a fordításnak is épp olyan hatással kell lennie a célközönségre, mint az eredeti szövegnek. Sok esetben ahhoz, hogy egy marketingszöveg üzenete a forrásnyelvből a célnyelvi szövegbe átkerüljön, szükséges a fordító beavatkozása, kreatív képességeinek alkalmazása. Csak így jelenhet meg a célnyelvi szövegben is az igazi marketingüzenet.
  • Orvostudomány: az orvosi szövegek fordítása nagyfokú felelősségvállalást jelent a fordító részéről. Ezért az orvosi szövegek fordítását kizárólag azok a szakembereink végzik, akik nem csak nyelvi szempontból felelnek meg ennek a feladatnak, hanem az egészségügyi ellátásban és a szakterminológiában is jártasak.
  • Jog: ez egy másik olyan speciális ágazat, amelynek fordításához ugyancsak olyan szakemberekre van szükség, akik felelősséget vállalnak munkájukért. Tudatában vagyunk annak, hogy mennyire kényes dolog a jogi szövegek fordítása, hiszen ha hiba csúszna a fordításba, illetve a szakfordító a nem odaillő kifejezést ágyazná be a szövegbe, akkor más értelmet kapna a szöveg, amely komoly hibát jelentene. Hogy ez ne történhessen meg, olyan szakfordítók végzik a jogi szövegek fordítását, akik a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, illetve ismerik nem csak az anyaország jogi specifikumait, hanem a célnyelvi specifikumokat is, emellett tisztában vannak a célnyelvi ország törvényeivel.
  • Gazdaság és pénzügy: ez a típus egy olyan szakterülete a fordításszakmának, mely kimondottan igényli a pontosságot és precizitást a fordító részéről. A gazdasági és pénzügyi fordításokra szakosodott fordítók részéről elengedhetetlen, hogy aktívan dolgozzanak ezen a területen, csak így tudnak lépést tartani a változásokkal, és természetesen szükség van nyelvi készségeikre. Így profi fordításokat képesek készíteni.

A fentebb említett szakirányú fordítások mellett a műszaki fordításoknak van egy ipari ága is. Nekünk megvan a szakértelmünk ahhoz, hogy ilyen jellegű fordításokat készítsünk, melyek amellett, hogy gyorsan elkészülnek, minőségiek is.

  • Robotika és automatizálás: talán a legprecízebb és pontosabb fordítást a robotika, illetve az automatizálás szakterülete igényli. Egy kisebb fordítási hiba komoly veszteségeket okozhat az illető iparágban, veszélyezteti a normál teljesítményt, így a fordító részéről komoly felelősséget jelent ezeknek a fordítása.
  • Elektronika és villamosmérnöki szakterület: a műszaki fordításoknak olyan szakterülete, ahol lényeges a részletekre való odafigyelés. Szakfordítóink mikroszkopikus pontossággal fordítanak, hogy ne csússzon hiba a munkába. Ez igazi kihívást jelent a fordításszakmában.
  • Építőipar: mivel ezen a szakterületen speciális dokumentumokról van szó, amelyek különböző tervrajzokat is tartalmaznak, így csak olyan fordító foghat hozzá ehhez a munkához, aki nem csak műszaki kompetenciákkal rendelkezik, hanem építészmérnöki végzettséggel is.
  • Autóipar: egy nagyon dinamikus terület a professzionális fordítási szolgáltatások tekintetében. Mivel az autóipar rendkívüli tempóban fejlődik, így a határidők is szorosak, sürgősek. Mi helyt tudunk állni ezen a területen is.

További információkért hívjon bennünket a +36-30-251-3868-as telefonszámon!